Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppehåll i personalvaccinationerna för ytterligare fokus på de äldsta

Publicerad: 2021-03-10 09:58

För att kunna prioritera de äldsta och mest sköra gör vi nu uppehåll i vaccinationen av personal och omfördelar det vaccin vi har till de över 75 år. Tidigare har vi inte kunnat ge alla vacciner till personer över 65 år och vi valde då att vaccinera patientnära personal inom hälso- och sjukvården, som även de hör till fas 2. I och med att alla vaccin nu rekommenderas till alla åldersgrupper kan vi styra om och vaccinera de äldre snabbare.

Artikeln är uppdaterad: 2021-03-23 kl 15.00
 

  1. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens prioritering inom fas 2, samtidigt som vi avslutar fas 1.
     
  2. Enda anledningen till att vi kunde börja vaccinera den lägst prioriterade gruppen inom fas 2 (personal) var att vi inte kunde ge Astra Zenecas vaccin till de äldre, eftersom det inte var rekommenderat för personer över 65 år. Vi hade då vaccin som inte kunde ges till högre prioriterade grupper och som behövde användas.
     
  3. När Astra Zenecas vaccin numera rekommenderas till alla åldersgrupper, följer automatiskt att vi kan använda det i högre prioriterade grupper inom fas 2, det vill säga de äldsta och mest sköra. Det innebär att den lägst prioriterade gruppen inom fas 2 måste stå tillbaka tills dess att vi når ner till dem enligt prioriteringsordningen.
       

I de fall vaccination redan är bokad eller påbörjad, enligt tidigare beslut, kommer denna vaccination att fullföljas.

 

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021