Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskningsmedel för kartläggning av isocyansyra på arbetsplatser

Publicerad: 2021-02-18 08:32

Isocyansyra är ett ämne som kan innebära hälsoeffekter, men vilka som utsätts för ämnet och vad det kan leda till är inte helt klarlagt. Nu har Arbets- och miljömedicin fått forskningsmedel för att ta reda på vilka yrkesgrupper som riskerar utsättas för isocyansyra.

Lena Andersson, yrkeshygieniker, och Anders Johansson, mättekniker, ska mäta isocyansyra på arbetsplatser

Lena Andersson, yrkeshygieniker, och Anders Johansson, mättekniker, ska mäta isocyansyra på arbetsplatser

Forskningsprojektet genomförs tillsammans med Arbets- och miljömedicin i Göteborg. I studien ingår mätningar på restauranger, i storkök, i livsmedelsindustrin, på frisersalonger, inom vården och utomhus.

– Sverige är det enda landet som har ett gränsvärde för isocyansyra. Vi vet alltså att det finns en hälsorisk och vi vet när ämnet kan förekomma. Men vi behöver veta mer om vilka som utsätts för detta. Tillsammans med våra kollegor i Göteborg ska vi mäta på en rad olika arbetsplatser, säger Lena Andersson, yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Ska användas förebyggande

Vid upphettning av vissa material startar något som kallas för termisk nedbrytning. Om kväve finns närvarande vid upphettningen så kan isocyansyra, eller ICA, bildas. Det gäller till exempel vid upphettning av polyuretanplast. Men man har även upptäckt isocyansyra vid hovslagning, något som forskarna nu vill gräva vidare i.

– Eftersom isocyansyra har påvisats vid hovslagning är en teori att det även kan uppkomma när man bearbetar och värmebehandlar hår. Därför ska vi bland annat göra mätningar i frisörers arbetsmiljö. Förhoppningen är att resultatet ska kunna användas i förebyggande arbete, till exempel i riskbedömningar för anställda, säger Lena Andersson.

Pågår i två år

Totalt har projektet tilldelats 1 570 000 kronor från Afa Försäkring och pågår till och med januari 2023. Projektledare är Håkan Tinnerberg, yrkeshygieniker och docent vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021