Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Anpassningar av smittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg

Publicerad: 2021-06-30 15:10

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare gjort anpassningar av smittskyddsåtgärder utifrån en nivåindelning som baseras på smittspridning, belastning på sjukvården, vaccinationstäckning samt stabiliteten i utvecklingen. Se bifogad riktlinje för mer information. I denna riktlinje beskriver de rutiner inom vård- och omsorg. From den 1 juli befinner vi oss i nivå 2.

Screening av personer som flyttar in på särskilt boende

Den rutin som finns för screening för covid-19 av personer som flyttar in på ett Säbo kvarstår till nivå 1.

En omfattande screening kan successivt minskas då smittspridningen avtar och vaccinationstäckningen ökar. Tidigare har Folkhälsomyndigheten bedömt att screening kan tas bort i nivå 2 men det är nu ändrat till nivå 1.

Munskydd som source control

Rekommendation angående source control i vård- och omsorgsmiljö kvarstår till nivå 1.

Vaccinationstäckning kan variera mellan verksamheter och över tid, t ex när ny personal anställs. Vaccinationstäckning kan också vara svår för verksamheten att ha kännedom om. Trots att smittspridningen nu är lägre finns fortfarande fall av smitta i samhället. Det finns därför risk för att personal som rör sig mycket i samhället tar in smitta till verksamheten. Det kommer också alltid finnas vissa ovaccinerade vård- och omsorgstagare. Det är därför rimligt att munskydd som source control för att skydda vård- och omsorgstagare kvarstår tills nivå 1 uppnåtts.

Rekommendationen att använda munskydd i situationer där det inte är möjligt att upprätthålla avstånd mellan personalen kvarstår också till nivå 1. Detta för att fortsatt förhindra spridning av covid-19 mellan personal inom vård och omsorg för att i förlängningen skydda patienter och vårdtagare. Som tidigare är det dock viktigast att hålla avstånd, och i de situationer avstånd kan upprätthållas behövs inte munskydd.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 maj 2023