Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nylanserad webbplats minskar risken att unga blir sjuka på jobbet

Publicerad: 2021-10-04 09:53

Nu lanseras den nya versionen av Jobbafrisk.se, en webbplats som informerar om yrken och hälsorisker för unga och andra som ska välja utbildning eller yrke, jobbar med studie- och yrkesvägledning eller inom elevhälsan. På den nya webbplatsen finns information om betydligt fler olika hälsotillstånd än tidigare och vad man bör tänka på för att förbli frisk på jobbet.

I den nya versionen av Jobbafrisk.se har målgruppen breddats avsevärt. Tidigare låg fokus på allergisjukdom, astma och eksem men nu finns också information om bland annat diabetes, epilepsi, psykisk ohälsa, synnedsättning och sjukdomar i rörelseapparaten i relation till yrkesval. Det finns också mer fakta om olika arbetsmiljörisker och informationen om olika yrken där det finns risker är reviderad och uppdaterad för att täcka fler hälsotillstånd. Webbplatsen har dessutom fått en helt ny och betydligt mer tillgänglig design.

Unga människor kan tvingas byta yrke

En persons studie- och yrkesval har enorm betydelse för hur deras liv och hälsa kommer att utvecklas. Trots det är det få ungdomar som i dag får information om vad de bör tänka på utifrån sin hälsa. Det kan leda till att unga människor blir sjuka redan under sin utbildning eller tidigt i yrkeskarriären och därmed tvingas avbryta sin utbildning eller byta yrke.

– Det här är något som vi tyvärr möter på våra arbets- och miljömedicinska patientmottagningar, säger Marina Jonsson, projektledare inom nätverket Hinta (Hälsosamt inträde i arbetslivet) som i dag driver och utvecklar Jobbafrisk.se.

På webbplatsen Jobbafrisk.se finns information om olika yrken och de hälsorisker som finns och hur man kan skydda sig för att hålla sig frisk under hela arbetslivet. Tanken är att ungdomar och andra som söker utbildning eller yrke här själva ska kunna hitta den information de behöver för att kunna göra välgrundade val.

Rätt information förebygger problem

Ytterligare en viktig målgrupp för webbplatsen är personalen på skolorna och då framförallt studie- och yrkesvägledare och personal inom elevhälsan.

– Målet här är att ge bättre förutsättningar att vägleda ungdomar till ett hälsosamt och långsiktigt hållbart studie- och yrkesval. Många problem går att förebygga om man får rätt information om arbetsmiljö, lagar och regler och vad man bör tänka på utifrån sina egna medicinska förutsättningar, säger Marina Jonsson.

Personal inom vården och vårdnadshavare till ungdomar som ska söka utbildning eller yrke kan också ha stor nytta av Jobbafrisk.se.

Ny webb för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

I samband med nylanseringen av Jobbafrisk.se öppnas också den helt nya webbplatsen Jobbafrisk-NPF. Jobbafrisk-NPF har fokus på information om förhållanden under studier och arbetsliv som kan vara viktiga för hälsa och arbetsförmåga för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Webbplatsen har sin grund i ett projekt som finansierats av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Nationellt samarbete

Jobbafrisk.se och nätverket Hälsosamt inträde i arbetslivet är ett nationellt samarbete mellan alla de sju arbets- och miljömedicinska klinikerna i Sverige.

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 oktober 2021