Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hälften av alla fallskador kan förebyggas – så kan vårdpersonal hjälpa

Publicerad: 2023-05-23 16:38

Visste du att ett stort antal fallskador som sker hade kunnat förebyggas? Fallskador kostar mycket för vården och skapar lidande hos individen. Det här berättar specialistfysioterapeut Jenny Forsberg. I Region Örebro län jobbar man på flera sätt för att upptäcka benskörhet tidigt och informerar hur fallskador kan förebyggas.

Två personer syns, den till vänster står på ett ben och övar balansen, personen till höger stöttar den balanserande personen. Förebygger fallskador, en del av omställning nära vård i Region Örebro län.

För att behålla ett starkt skelett är fysisk aktivitet viktigt. Sjukgymnast Erika Stenbäck tränar balans och styrka med Britt Magnusson som är ordförande i Osteoporosföreningen i Örebro län.

I takt med att vi blir äldre får vi ökad benskörhet, osteoporos. Efter 80 år har särskilt kvinnor och en del män hög risk för fall och frakturer på grund av benskörhet. För att behålla ett starkt skelett är fysisk aktivitet viktigt. Med fysisk aktivitet går det att förbättra skelettet, muskelstyrkan och balansen vilket minskar risken för fall och benbrott. Ett fall kan orsaka frakturer och andra skador, leda till minskad självständighet, försämrad livskvalitet och ibland även dödsfall.

I Region Örebro län jobbar Jenny Forsberg som är specialistfysioterapeut i primärvården. Tidigare har Jenny jobbat med att implementera FaR (Fysisk aktivitet på Recept) på vårdcentralerna i Örebro län. Hon har också varit med och implementerat artrosskolan i Örebro län. Nu jobbar hon bland annat med att öka kännedom om osteoporos och hur fallskador kan förebyggas.

– Det är viktigt att kunna upptäcka osteoporos och fallrisk i tid – helst innan personen får en fraktur. Osteoporosrelaterad fraktur kostar vården stora summor och stort lidande för individen. Därför är det viktigt att vi arbetar förebyggande mot fallskador, säger Jenny. 

Jenny Forsberg som är specialistfysioterapeut i primärvården i Region Örebro län.

Inte bara äldre som drabbas

Jenny berättar också att man sett att osteoporos går ner i åldrarna.

– Vi har haft patienter med osteoporos som är 40-50 år. Fysisk aktivitet är viktigt i ungdomen, vi bygger vårt starka skelett ända till 25-årsåldern.

Öka kännedom bland medarbetare

I Region Örebro län pågår arbeten för att minska antalet fallskador. I samverkan mellan Region Örebro län och några av Örebro läns kommuner finns det planer på att gemensamt utbilda personal för att förebygga fall och frakturer tillsammans.

– Forskning visar att man kan förebygga hälften av alla fall med rätt insatser. Insatser och teamsamverkan mellan fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska och undersköterska är exempel på det, säger Jenny.

Att vårdpersonal känner till tecken och kan uppmärksamma risk för benskörhet kan bidra till det förebyggande arbetet. Genom att upptäcka ökad fallrisk tidigt och sätta in individanpassade insatser snabbt kan många fall undvikas.

Uppmärksamma patienter med ökad fallrisk

Idag finns det benstärkande läkemedel som patienter som fått diagnos för benskörhet kan få på vårdcentralen.

– Men det kan vara lång väntetid till mätning av bentäthet som visar om man har diagnosen osteoporos. Men vi som jobbar med äldre personer kan uppmärksamma patienter med ökad fallrisk. Det finns frågor som forskning visar att vårdpersonal kan ställa för att upptäcka fallrisk och utifrån det hjälpa.

– Att uppmärksamma personer med ökad fallrisk kan även ske genom olika funktionstester. Om patienten har svårt att prata eller svara på en fråga och gå samtidigt kan det vara tecken på ökad fallrisk. Även nedsatt balans eller muskelstyrka, svårt att resa sig från en stol eller svårt att gå utan gånghjälpmedel är tecken, säger Jenny avslutningsvis.

Sex frågor att ställa till patienten som enligt forskning kan förebygga fallskador

  • Är du rädd att falla?
  • Har du fallit senaste året?
  • Har du haft tidigare frakturer?
  • Har dina föräldrar haft höftfraktur?
  • Har du minskat i längd? (Mer än 3-5 cm efter 70 år kan bero på osteoporos)
  • Tar du läkemedel till exempel kortison eller behandling för cancer?

Om individen i fråga har svårt att svara kan även personal eller anhöriga få svara på om de tror att personen har hög risk att falla.

Läs mer om osteoporos

Region Örebro län har nystartade osteoporosskolor för invånare med osteoporos. Läs om osteoperosskolan här.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 juni 2023