Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förnyade provtagnings- och analysmetoder för oorganiska syror

Publicerad: 2020-12-02 14:18

Arbets- och miljömedicin uppdaterar nu sina provtagnings- och analysmetoder för oorganiska syror. Först ut är förändringar för fluorvätesyra, saltsyra, vätebromid och salpetersyra. Men även provtagning av svavelsyra och fosforsyra förändras delvis.

Anledningen till förändringarna är att metoderna bättre ska stämma överens med aktuella standarder.

Tre olika paket

Tidigare har provtagning av svavelsyra och fosforsyra, det vi kallar för ”paket 2”, främst skett på PVC-filter med GSP-provtagare. Vi övergår nu till att använda CIS-provtagare eftersom dessa är lättare att hantera än de betydligt tyngre GSP-provtagarna.

Tidigare har ”paket 1” bestått av analys av fluorvätesyra, saltsyra, vätebromid, salpetersyra och fosforsyra på adsorbentrör. Det paketet är numera uppdelat i två delar. ”Paket 1” innefattar numera saltsyra, vätebromid och salpetersyra, medan ”paket 3” innefattar fluorvätesyra och partikulära fluorider. Både ”paket 1” och ”paket 3” kommer att provtas med CIS-provtagare som är monterade med två filter: ett partikelfilter och ett impregnerat gasfasfilter.

Sedan den 1 december erbjuder vi de tre nya paketen:

  • Paket 1: saltsyra, vätebromid och salpetersyra.
  • Paket 2: svavelsyra och fosforsyra.
  • Paket 3: fluorvätesyra och partikulära fluorider.

Kontakt

Filip Bjurlid

Laboratoriechef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021