Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Välkommen till vårdgivarwebben

Publicerad: 2021-01-19 16:18

Det här är en ny webbplats som vänder sig till dig som är vårdgivare eller jobbar inom vård och omsorg.

På denna webbplats hittar du bland annat vårdriktlinjer, information om patientadministration, verksamhetssystem och kontaktuppgifter för dig som arbetar inom vård och omsorg.

I arbetet med att ta fram en vårdgivarwebb som är enkel och tydlig har vi haft dig som vårdgivare och vårdpersonals i fokus. Vi har skapat tydliga ingångar som ska göra det enklar för dig att hitta det du söker på webbplatsen.

Fortsatt utveckling under 2021

I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på att göra webbplatsen än mer enkel och tydlig och vi fortsätter att arbeta med att bygga vidare på innehåll och struktur.

Välkommen att se dig om på vår nya vårdgivarwebb!
 

Webbredaktionen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021