Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lena nybliven docent

Publicerad: 2022-09-08 08:10

En av våra yrkeshygieniker, Lena Andersson, kan numera titulera sig docent. Tack vare hennes forskning vet vi mer om hur människors hälsa påverkas av partikelexponering.

 

En stor del av Lenas forskning har ägt rum på järngjuterier runtom i Sverige. Där hälls det upphettade, flytande järnet i gjutformar av sand. När järnet stelnat slås formarna sönder och luften fylls då av ett fint damm. Dammet innehåller kvartspartiklar, som vid inandning kan nå långt ner i luftvägarna och orsaka KOL, stendammslunga och cancer.

Lena lade fram sin doktorsavhandling 2012. Därefter har hon fortsatt inom partikelområdet med exponering för kobolt i hårdmetallindustrin, nanopartiklar vid additiv tillverkning och nu även exponering för isocyansyra i olika miljöer.

Vad innebär det att vara docent?

Docent är en akademisk titel som markerar att innehavaren uppnått en vetenskaplig och pedagogisk kompetensnivå som klart överskrider vad som krävs för doktorsexamen. Det innebär att personen har publicerat ett visst antal vetenskapliga artiklar, undervisat, handlett doktorander och själv genomgått obligatoriska universitetskurser, samt kunnat redovisa planer för framtida vetenskaplig och pedagogisk verksamhet.

Undervisar om arbetsmiljömätningar

Utbildning är något som Lena brinner för. Som processägare för utbildningsprocessen på Arbets- och miljömedicin i Örebro har hon under många år varit delaktig i att ta fram och hålla utbildningar för företagshälsovården och andra intressenter inom arbets- och miljömedicin.

Framför allt handlar hennes utbildningar om arbetsmiljömätningar. Lena har varit med och bidragit till den nationella mätutbildningen för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön som de Arbets- och miljömedicinska klinikerna genomför. Hon undervisar även sedan några år tillbaka om mätningar på KTH – Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2022