Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vad gäller för vaccinerad vård- och omsorgspersonal?

Publicerad: 2021-04-26 09:13

Allt fler har nu fått första dosen covid-19-vaccin. Här följer information från Smittskydd om vad som gäller för dig som vaccinerad vård- och omsorgspersonal.

Personer som fått första dosen vaccin för mer än tre veckor sedan:

  • Ska fortfarande stanna hemma och ta prov för covid-19 om de får symtom.
  • Är undantagna förhållningsregler om de är hushållskontakt till ett positivt fall. Det innebär att de kan arbeta. Vård och omsorgspersonal ska dock lämna prov för covid-19 även om de är symtomfria. Provtagning sker snarast samt ytterligare en gång 5 dagar efter att den person i hushållet som har covid-19 tog sitt prov.
  • Vård- och omsorgspersonal som är vaccinerade enligt ovan och som är nära kontakt till ett positivt fall (kontakt inom 2 meter sammanlagt 15 minuter under 24 timmar. Detta gäller inte om adekvat skyddsutrustning har använts) ska lämna prov snarast samt ytterligare en gång 5 dagar efter senaste kontakt med den smittade. De kan arbeta i väntan på provsvar. Om det redan hunnit gå 4 dagar eller mer sedan senaste kontakt med den smittade när personalen får veta att hen är nära kontakt räcker det med 1 prov. Har det gått mer än 7 dagar tas prov endast vid symtom.
  • Smittspårning i hälso- och sjukvården samt kommunal/privat vård och omsorg sker enligt särskild rutin.

Läs mer på Smittskyddsenhetens hemsida:

Smittspårning/screening covid-19 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 mars 2023