Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Rekommendation för handläggning av halsfluss

Publicerad: 2024-06-18 09:14

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med Läkemedelsverket, publicerat rekommendationerna för handläggning av halsfluss (faryngotonsillit) i öppenvård med anledning av den höga förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker i Sverige under 2023-2024.

Syftet är att fler patienter med symptomgivande halsfluss orsakad av grupp A-streptokocker (GAS) kan upptäckas och behandlas.

Kompletterande rekommendation för handläggning av halsfluss — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Se även nyhetstext;

Rekommendation för handläggning av halsfluss — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 juni 2024