Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nya rekommendationer om testning för covid-19 och hur länge en person med luftvägssymtom behöver stanna hemma

Publicerad: 2021-10-28 12:09

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina rekommendationer om testning för covid-19 samt hur länge en person ska vara hemma vid symtom på luftvägssymtom från 1 november.

Med begreppet vaccinerad nedan menas att en person fått minst två doser vaccin.

Vaccinationsgraden i befolkningen har ökat och därmed har risken för omfattande smittspridning och sjuklighet i covid-19 minskat. Testningen fokuserar därmed på miljöer och grupper där risken är större för allvarliga konsekvenser och spridning av covid-19.

Inga förändringar för hälso- och sjukvård eller omsorg

Inom hälso- och sjukvård och omsorg finns sårbara grupper som riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19. I dessa miljöer är det fortsatt angeläget att testa personer med symtom på covid-19 oavsett vaccinationsstatus, liksom att testa både ovaccinerade och vaccinerade personer i samband med smittspårning.

Inom hälso- och sjukvård och omsorg sker därför inga förändringar avseende provtagning för covid-19.

Det innebär att:

  • Personer med symtom på covid-19 som behöver vård eller behandling samt omsorgstagare med symtom ska testas som tidigare. Gäller även vaccinerade.
  • Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg (SÄBO, hemtjänst, LSS-boende) ska stanna hemma vid symtom på covid-19 och testa sig. Gäller även vaccinerade.
  • Testning i samband med smittspårning inom hälso- och sjukvård och omsorg är oförändrad, både för patient, vårdtagare och för personal. Det innebär att symtomfria nära kontakter till ett bekräftat fall testas precis som tidigare oavsett vaccinationsstatus.

Förändringar i korthet för allmänheten

  • Personer från förskoleklass som inte är vaccinerade och inte haft covid-19 senaste halvåret rekommenderas stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion och testa sig. De ska stanna hemma i väntan på provsvar och agera utifrån provresultatet.
  • Personer som är vaccinerade, personer som haft covid-19 senaste halvåret samt barn i förskoleålder rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion men behöver i regel inte testa sig. De kan återgå till arbete, skola, förskola eller annan sysselsättning när de varit feberfria ett dygn och känner sig friska igen, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.


Följande grupper är undantagna de nya rekommendationerna och rekommenderas testning vid symtom på covid-19, även om de är vaccinerade:

  • Personer som behöver vård eller behandling.
  • Personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) eller har hemtjänst samt äldre omsorgstagare på LSS-boenden.
  • Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg (SÄBO, hemtjänst, LSS-boende).
  • Personer som får symtom efter resa i land utanför Norden.
  • Hushållskontakter och nära kontakter till en smittad i samband med smittspårning. 

Testning vid smittspårning

Vid smittspårning är testningen mer omfattande, oavsett vaccinationsstatus. Se smittspårningsrutin.

Frågor och svar

FÅR vaccinerade personer inte längre testa sig vid symtom på covid-19?

Region Örebro län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt dessa rekommendationer är testning av vaccinerade personer med symtom fortfarande rekommenderat i vissa sammanhang, till exempel om man behöver söka vård och vid symtom i samband med smittspårning.

Förändras tillgängligheten till testning när färre rekommenderas att testa sig?

Nej, lådorna med testkit som finns runt om i länet  har fortsatt samma öppettider som tidigare, för de med e-legitimation. De som inte har e-legitimation ringer fortsatt sin vårdcentral för tidsbokning. Tid till provsvar är också oförändrad. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 december 2022