Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hundrade trombektomi en milstolpe för Universitetssjukhuset Örebro

Publicerad: 2022-03-14 12:50

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) har utfört sin hundrade trombektomi sedan starten i maj förra året. ”Verksamheten har fungerat över förväntan”, säger Hozan Radhi, neurointerventionist och en av läkarna som utför trombektomierna.

Foto från en operationssal

Fredrik Calais, Hozan Radhi och Alex Szcolics utför en trombektomi på USÖ

Trombektomi är ett medicinskt ingrepp där en blodpropp tas bort från hjärnan med hjälp av tunna verktyg som förs in via kärlen. Syftet med ingreppet är att få igång blodflödet igen och rädda den del av hjärnan som påverkats av en stroke. Enligt studier förbättrar ingreppet patientens möjlighet till god livskvalitet avsevärt.

USÖ började utföra trombektomier i maj förra året. Ingreppen kräver mycket avancerad teknisk utrustning och personal med hög specialistkompetens. Sedan starten har man gjort flera trombektomier i veckan och den 1 mars gjordes ingrepp nummer 100.

– Det är en milstolpe, verkligen. Verksamheten har fungerat över förväntan sedan vi startade förra våren. Samarbetet mellan olika kliniker på sjukhuset fungerar bra och vi förbättrar oss för varje ingrepp vi gör, säger Hozan Radhi, neurointerventionist och en av läkarna som utför trombektomierna.

Öppnade upp för utomlänspatienter i september

Till en början tog USÖ enbart emot patienter från Örebro län. I september förra året öppnade man även upp för patienter från andra län. I dag kommer cirka 70 procent från Örebro län och 30 procent från Värmland, varav cirka 5 procent kommer till USÖ med helikopter.

– Nu för vi också diskussioner med andra grannlän som har visat intresse för att skicka sina strokepatienter, som är aktuella för trombektomier, till oss. På sikt kommer vår verksamhet alldeles säkert att utökas, säger Hozan Radhi.

Tidigare, när USÖ inte hade möjlighet att utföra trombektomier, skickades patienterna främst till Karolinska sjukhuset i Stockholm. Att verksamheten nu finns närmare invånarna i Region Örebro län och närliggande regioner innebär att chanserna till gott utfall för den här stora gruppen patienter förbättras avsevärt. Ett snabbt omhändertagande minskar risken för handikapp och ökar livskvaliteten.

– Tiden är en avgörande faktor för att man ska kunna rädda så mycket hjärnvävnad som möjligt och därmed ge människan ett fortsatt självständigt liv. Vi för statistik och var tredje patient förbättras så pass att de kan klara sig själva utan hjälp och hälften av patienterna får bättre funktionsnivå för att klara vardagen, säger Hozan Rahdi.

Fakta om stroke

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Ring genast 112 om du själv eller någon i närheten har symtom som kan bero på stroke.

Källa: 1177.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2022