Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Läkare på USÖ deltar i världskongress om kirurgiska träningsmetoder

Publicerad: 2021-05-05 13:54

”Vetenskapligt validerade kirurgiska träningsmetoder” är temat för stiftelsen Surgicons världskongress som pågår mellan den 5 och 7 maj. Jonatan Regander, läkare på Kvinnokliniken på USÖ har varit med och arrangerat kongressen, medan Soon-Ok Cha, överläkare på kärl-thoraxkliniken är en av föreläsarna. Här berättar de mer om evenemanget.

Soon-Ok Cha och Jonatan Regander.

Soon-Ok Cha och Jonatan Regander. Foto: Håkan Risberg/Region Örebro län

Jonatan Regander, vik. ul. obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, USÖ

Vad är Surgicon och vad är din roll där?

- Surgicon är dels en ideell stiftelse, med målsättningen att vara en drivkraft bakom att införa vetenskapligt validerade kirurgiska träningsmetoder världen över, samt stödja forskning inom ämnet kirurgisk färdighetsträning. Jag sitter sedan 2019 som styrelsemedlem i stiftelsen Surgicon. Förutom stiftelsen, som är verksamhetens kärna, så finns det ett Surgicon-nätverk där det ingår läkare och pedagoger från en rad olika kirurgiska specialiteter och institutioner runt om i landet. Detta nätverk har lagt grunden för den kongressgrupp som anordnar 3D Surgicon Congress 5-7 maj.

Berätta om temat "vetenskapligt validerade kirurgiska träningsmetoder".

- Det är själva hjärtat i Surgicons verksamhet och vision. Vår ambition är att framtidens kirurger ska utbildas enligt högsta vetenskapliga standard, och inte genom "trial and error" eller liknande system som funnits förr och i viss mån fortfarande praktiseras på sina håll. Allt eftersom operationer blir färre, mindre invasiva och mer tekniskt komplicerade ökar också behovet av att ha en strukturerad utbildningsmodell för blivande kirurger. Ämnet vi valt ger oss också möjligheten att öppna för tvärvetenskapliga samarbeten, där vi har talare som är pedagoger och experter på procedurinlärning i allmänhet, där kirurgin har väldigt mycket att hämta.

Är det några föreläsare du särskilt skulle vilja lyfta fram?

- Denis Mukwege, nobelpristagare, gynekolog och chefskirurg på Panzisjukhuset i Demokratiska Republiken Kongo. Hans och Panzisjukhusets arbete med kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld i samband med krigsföring är viktigt och hans engagemang är inspirerande. Jag vill också lyfta Julie Freischlag, amerikansk kärlkirurg och blivande ordförande i American College of Surgeons, vilket är en av världens största professionella kirurgföreningar. Hon har också en minst sagt imponerande bakgrund och jag ser fram emot att lyssna på hennes tankar om framtidens kirurgiska utbildning.

Hur arrangeras kongressen?

- Den arrangeras digitalt till allra största del. Vi är några som kommer bemanna en studio på IT-fakulteten på Göteborgs universitet där några lokala talare kommer att livesändas ifrån. För övrigt är den en blandning av livesända framföranden och förinspelade sådana. Vi har försökt ha det allra mesta live, men eftersom vi har talare från jordens alla hörn och en massa olika tidszoner så har vi av nöd tvingats förinspela en del.

Soon-Ok Cha, överläkare på kärl-thoraxkliniken på USÖ

Du är inbjuden som talare på kongressen. Vad handlar ditt föredrag om?

- Titeln på mitt föredrag är "Teaching and Learning as a life task". Precis som titel antyder så handlar det om oss seniora kirurgers ansvar för att utbilda yngre kirurger.

Hur ska en bra handledare vara?

- Närvarande och det gäller både preoperativt, under operationen, och post operativt, efter operationen.

Varför är det viktigt med gott handledarskap?

- Kirurgi är hantverk, dessutom får man inte göra fel när man opererar. Ett komplikationsfritt vårdförlopp ska det vara, det vinner vi alla på.

Vad betyder det att bli inbjuden som talare?

- Trevligt att jag har fått tillfälle att förmedla vad vi seniora kirurger kan bidra med för framtida kirurger.

Vilket budskap vill du skicka med deltagarna på konferensen?

- Öva, öva, öva.

 

Föreläsning Soon-Ok Cha – Teaching and Learning as a life task

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021