Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nya rekommendationer om vilka som ska testas för covid-19 och hur länge man ska stanna hemma

Publicerad: 2022-02-08 15:47

Från och med 9 februari ändras provtagningsindikationen för covid-19. Testning fokuseras till patienter, vårdtagare och personal inom vård och äldreomsorg. Rekommendationen till den breda allmänheten att testa sig vid symtom upphör. Alla ska fortfarande stanna hemma när de är sjuka.

Testning för covid-19

Följande grupper rekommenderas testning vid symtom på covid-19:

  • Patienter, vård- och omsorgstagare och personal inom vård och äldreomsorg. Detta innefattar även personal på LSS-boenden där äldre personer bor. Personal som haft bekräftad covid-19 under de senaste tre månaderna behöver inte testa sig för covid-19.
  • Personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt handläggning.

Testning i samband med smittspårning i vård- och omsorgsmiljö kan också vara aktuellt fortsättningsvis.

Testkit hämtas och lämnas fortsatt i de provtagningslådor som finns i länet. Lådorna för personalprover kommer att finnas kvar under vecka 6, därefter lämnas personalprover i ordinarie lådor.

Screening

Screening vid flytt till särskilt boende och LSS för äldre samt vid utskrivning till hemmet med behov av stöd från hemtjänst eller hemsjukvård sker som tidigare Smittspårning/Screening covid-19 • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se).

Under perioder med hög samhällspridning kan verksamheter, där konsekvenserna av smittspridning bedöms som allvarliga, överväga testning i form av regelbunden screening.

Personal ska stanna hemma vid symtom på covid-19

Alla, även vård- och omsorgspersonal, ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra när de är sjuka med symtom som kan vara covid-19.

Du som arbetar inom vård och äldreomsorg ska ta PCR-test vid symtom på covid-19.

  • Om testet är negativt kan du återgå till arbetet när du känner dig frisk igen.
  • Om testet är positivt får du information och förhållningsregler som bland annat innebär att stanna hemma från arbetet minst 5 dagar.
  • Om du haft bekräftad covid-19 senaste tre månaderna ska du stanna hemma tills du känner dig frisk igen, men behöver inte testa dig för covid-19.

Se även

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2022