Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Covid-19 – vårdhygieniska rekommendationer från 1 april

Publicerad: 2022-03-29 20:27

Inom vård och omsorg är det fortsatt viktigt att arbeta förebyggande för att minska smittspridning av covid-19, när sjukdomen omklassificeras 1 april från att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom, till att vara en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom.

Följande vårdhygieniska rekommendationer gäller fortsatt:

  • Source control rekommenderas även i fortsättningen vid all patientnära vård. Patienter och medföljare i öppenvård och dagsjukvård kan erbjudas munskydd.
  • Det är fortsatt viktigt att möjliggöra för alla att kunna hålla avstånd i verksamhetens lokaler.

Följande vårdhygieniska rekommendationer tas bort:

  • Rekommendationen angående munskydd mellan personal.
  • Screening med antigentest av symtomfri vård- och omsorgspersonal. Smittspridningen av covid-19 har minskat och rekommendationen att screena symtomfri personal inför ett arbetspass tas nu bort.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 mars 2022