Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Screening för Candida auris rekommenderas efter IVA-vård utomlands

Publicerad: 2022-09-23 14:31

Vårdhygien rekommenderar nu att patienter som vårdats på IVA utanför Sverige och som överflyttas till IVA eller vårdavdelning i Region Örebro län screenas för Candida auris.

Candida auris är en multiresistent svamp som kan orsaka svårbehandlade infektioner och har förmåga att sprida sig i vårdmiljöer.

I Sverige har ännu endast enstaka importerade fall av Candida auris identifierats, men utomlands har större utbrott på sjukhus rapporterats från ett antal länder. Risken för smitta bedöms vara störst vid IVA-vård utomlands.

Läs mer om hur screeningen går till:

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 september 2022