Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

1177 för vårdpersonal har öppnat

Publicerad: 2024-06-11 09:28

Vårdpersonal ska ha tillgång till bästa möjliga kunskap. Nu expanderar portalen 1177 till att även omfatta en parallell webbplats för vårdpersonal – 1177 för vårdpersonal.

1177 för vårdpersonals logotyp

Den nya webbplatsen lanserades den 10 juni och innehåller flera olika  kunskapsstöd som utvecklats inom regionernas system för kunskapsstyrning. Utvecklingen av 1177 för vårdgivare kommer att ske stegvis.

De flesta kunskapsstöden är korta rekommendationer till mötet med patienten. Kunskapsstöden kan också vara vårdförlopp, vårdprogram, eller olika riktlinjer.

Innehåll från plattformen NKK

Först kommer innehållet från den nationella kliniska kunskapsstödswebbplatsen (NKK) flyttas till den nya plattformen för vårdpersonal på 1177.se. Därigenom upphör NKK och ersätts av 1177 för vårdpersonal.

På startsidan kommer det att finnas ytterligare information och länkar till flera kunskapsstöd:

  • Vårdhandboken,
  • Rikshandboken i barnhälsovård,
  • Nationella vård- och insatsprogra för psykisk hälsa (VIP),
  • Kunskapsbanken för cancervården.

I framtiden kommer fler kunskapsstöd att integreras i 1177 för vårdpersonal. På sikt ska det också bli möjligt att nå olika slags tjänster och verktyg via en och samma inloggning, till exempel 1177 personalverktyg.

Tydliga målgrupper

Den nya webbplatsen, 1177 för vårdpersonal, kommer att presenteras med en blå grafisk design och tydlig målgruppsinriktad information. 1177 för invånare kommer att behålla sin röda design. Informationen på respektive webbplats kommer att tydligt ange vilken målgrupp de riktar sig till.

Det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård kommer fortsättningsvis utveckla och ansvara för de nationella kunskapsstöden.

Länk till 1177 för vårdpersonal

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 juni 2024