Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fortsatta smittförebyggande åtgärder i vård- och omsorg med anledning av covid-19

Publicerad: 2022-02-08 16:02

Smittspridningen av covid-19 förväntas vara fortsatt hög en tid efter att samhällsåtgärderna mot covid-19 tas bort 9 februari. För att skydda patienter och omsorgstagare från smitta behöver de flesta smittförebyggande åtgärderna inom vård och omsorg vara kvar.

Inom vård och omsorg får spridning av covid-19 mer allvarliga konsekvenser än i samhället i övrigt eftersom många patienter och vård- och omsorgstagare tillhör de grupper som har högst risk för allvarlig sjukdom och död i covid-19. Därför behöver smittförebyggande åtgärder vara kvar.

Grundläggande åtgärder för att förhindra spridning av covid-19 i vård- och omsorg:

Screening för covid-19

  • Rutinen för screening vid flytt till särskilt boende och LSS för äldre samt vid utskrivning till hemmet med behov av stöd från hemtjänst/hemsjukvård kvarstår oförändrad Smittspårning/Screening covid-19 • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)
  • Så länge smittspridningen i samhället är hög kvarstår tidigare rekommendation att symtomfri vård- och omsorgspersonal bör screenas med antigentest två gånger per vecka.

Se även

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2022