Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Annika Rosdahl tillförordnad avdelningschef på AKP

Publicerad: 2021-04-06 10:15

Sedan den 1 april är Annika Rosdahl tillförordnad avdelningschef på AKP, Avdelningen för kliniska prövningar. Hon är ett känt ansikte från Nyckelfonden där hon är stiftelseansvarig.

Annika Rosdahl, tillförordnad avdelningschef på AKP

I sin nya roll kommer Annika Rosdahl att säkerställa avdelningens uppdrag samt initiera, driva och samordna aktiviteter som syftar till förbättringar. AKP är en del inom Kliniskt forskningscentrum med uppdrag att underlätta genomförandet av kliniska studier inom Region Örebro län. Verksamheten är placerad i S-huset på Universitetssjukhuset Örebro.

– Region Örebro läns medicinska forskningsorganisation har vuxit senaste åren och en utmaning är att samordna oss och fördela arbetet så att det blir enkelt för forskarna att få rätt stöd, berättar hon.

Nationella och internationella studier

AKP har mångårig erfarenhet och stor kunskap om kliniska studier och personalen medverkar i såväl nationella som internationella studier inom olika terapiområden. I deras lokaler pågår dagligen klinisk och administrativ verksamhet inom kliniska studier såsom provtagning, sjuksköterske- och läkarbesök, projektledning, ansökningar och utbildning. Här kan forskare få hjälp och stöd med uppstart och genomförande, oavsett om det är en akademisk eller företagsinitierad studie.

– Jag ser mycket fram emot att få lära mig mer om arbetet med och kring kliniska prövningar som ju är målet med den delen av forskningen som jag arbetat med tidigare, att samla in pengar till forskning, säger hon.

Hon är utbildad fysioterapeut och marknadsekonom och har arbetat cirka 15 år i olika uppdrag inom regionen och lika många år inom företagshälsovården.

 

 

 

 

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021