Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vaccination för vårdpersonal

Publicerad: 2021-04-20 15:38

Nu kan sjukvårdspersonal som arbetar nära patienter boka tid för vaccination mot covid-19.

Vaccination av vårdpersonal sker vid de fem vaccinationsmottagningarna, i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och på Boglundsängen och Conventum i Örebro.

Boka tid på 1177.se

Vårdpersonal bokar tid för vaccination via bokningstjänsten på 1177.se.  
I samband med bokningen intygar du att du ingår i den grupp som erbjuds vaccination. Förtydligande om vad som menas med arbete nära patienter, se nedan.

Medtag tjänstelegitimation

Vid vaccinationen ska vårdpersonal kunna visa upp tjänstelegitimation, anställningsavtal eller en lönespecifikation från 2021. Medtag även en giltig ID-handling.

När tiderna tar slut

Tillgången på vaccin styr tillgången på tider. Nya tider läggs ut löpande när det finns vaccin.

Vad menas med vårdnära arbete?

I det här skedet erbjuds vaccin till personal som arbetar nära vårdtagare i vård- och omsorgsyrken. Med vårdnära arbete avses den personal som ofta arbetar 15 minuter eller mer inom två meter från patienter. Det gäller såväl sjukvård som tandvård, både offentlig och privat. Studenter i vårdnära utbildning med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) erbjuds vaccin i takt med den enhet de arbetar på. 

Andra personalgrupper som arbetar kortare tid nära patienter eller på längre avstånd från patienter ingår inte i gruppen som erbjuds vaccin i den här fasen. Det gäller till exempel vårdnära service, städpersonal och medicinskteknisk servicepersonal.

Prioriteringsordning för att rädda liv

Enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning ska vårdnära personal erbjudas vaccin i slutet av fas 2. Det innebär att vårdpersonal kommer att vaccineras före personer med en högre risk för svår sjukdom, som igår i fas 3. Detta görs både för att säkerställa vårdens kapacitet och för att undvika att personal sprider smitta vidare till patienter.

Varje dos av vaccin som ges utanför prioritetsordningen innebär att någon med högre risk för svår sjukdom eller död får sin vaccination försenad.

Läs mer om vaccination på 1177.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 april 2022