Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nytt rörelselaboratorium inom hälso- och sjukvården

Publicerad: 2021-04-14 13:00

Efter flera års planering har nu ett nytt rörelselaboratorium öppnat på Campus USÖ. ”I vårt nya rörelselabb kommer vi att undersöka alla typer av rörelser. Förutom gånganalys kommer det finns otroliga möjligheter att även undersöka exempelvis rörelser av bål och armar, balans samt öga-hand koordination”, säger Martin Eriksson Crommert, föreståndare för rörelselaboratoriet.

Martin Eriksson Crommert

Martin Eriksson Crommert, föreståndare för rörelselaboratoriet.

– I labbet kommer det finnas tillgång till avancerad 3D-utrustning som mäter rörelser väldigt exakt, kraftplattor för att mäta kraftspelet mellan fot och golv, EMG som mäter muskelaktivitet, glasögon som mäter ögonrörelser, och utrustning som testar vestibulära systemet, säger han.

Bakom laboratoriet står Forskning och utbildning (FoU), så forskning av olika slag kommer att bedrivas. Men laboratoriet kommer även ta emot patienter från hälso- och sjukvården och göra insatser mot Örebro universitetet.

– En undersökning i labbet ger möjligheten att kvantifiera en rörelse, alltså sätta siffror på de olika delarna och få exakta mått på ledvinklar, muskelaktivitet och riktning och storlek av olika krafter. Det är ju viktigt vid forskningsprojekt där man försöker vara så exakt som möjligt men det finns även tydliga kliniska tillämpningar. Som exempel kan ju en undersökning i labbet ge god vägledning inför hur ett barn med cerebral pares ska opereras för att barnets gångmönster ska bli så bra som möjligt, förklarar Martin.

Remiss för undersökningar

Tanken är att alla verksamheter inom hälso- och sjukvården ska kunna skicka remisser till laboratoriet för undersökningar och just nu pågår intensivt arbete med att få till rutiner kring remissförfarandet. Klart är i alla fall att laboratoriet ur den aspekten kommer finnas som en resurs under ortopediska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

– Är det så att någon forskare har en projektidé där labbet skulle kunna spela en roll får man mer än gärna höra av sig till mig. Första tiden i labbet kommer annars gå åt till att rekrytera ett ganska stort antal referenspersoner, alltså friska personer som har ett normalt gångmönster, säger han.

Han berättar att det är viktigt att ha en sådan grupp som de kan använda och jämföra mot när de sedan kommer igång och gör undersökningar av personer med nedsatt rörelseförmåga. Men troligen kommer de inte börja testa patienter i någon större utsträckning förrän tidigast under senare delen av hösten. Han uppmanar till att höra av sig till honom om man tycker det vore spännande att vara med som referensperson.

– I höst kommer förhoppningsvis invigningen att kunna ske på plats. Det är roligt att vi äntligen har ett toppmodernt labb i helt nya fina lokaler med absolut state-of-the-art utrustning, avslutar han.

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021