Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förändrade karantänsregler och prioriterad testning - det gäller för vård- och omsorgspersonal

Publicerad: 2022-01-21 10:52

Sedan några veckor tillbaka är smittspridningen i vår region och övriga Sverige mycket hög och förväntas öka ytterligare. Utifrån detta har Folkhälsomyndigheten beslutat om uppdateringar gällande provtagningsindikation och karantänsregler för hushållskontakter. Motsvarande förändringar införs i Region Örebro län från och med 21 januari.

För personal inom vård- och omsorg innebär det följande

Vissa hushållskontakter undantas från karantänkravet i förhållningsreglerna

Följande personer bedöms ha en lägre risk att föra smitta vidare och behöver inte stanna hemma från arbete:

  • symtomfria hushållskontakter som är vaccinerade med dos tre
  • symtomfria hushållskontakter som genomgått covid-19 för mindre än tre månaders sedan.  

Övriga förhållningsregler kvarstår i fem dagar räknat från när den smittade fick symtom eller provtog sig.

Ytterligare åtgärder inför arbetspass

För undantagna hushållskontakter som arbetar inom vård- och omsorg bör provtagning genomföras inför arbetspass. Antigentest i form av självtest rekommenderas i första hand. Antigentest tas inför varje arbetspass under fem dagar från det att den smittade fick symtom. Personer som haft covid-19 de tre senaste månaderna behöver inte ta prov.

Verksamheten behöver dokumentera vilka riskreducerande åtgärder som vidtagits.

Provtagning för personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg är oförändrad

  • Vid symtom rekommenderas PCR-prov som tidigare.
  • Personal som är hushållskontakt till en smittad rekommenderas ta PCR-prov dag 4 räknat från det att personen i hushållet med covid-19 insjuknade. Det gäller oavsett om man är undantaget karantänkravet eller ej. 
  • Testning i samband med smittspårning och screening rekommenderas som tidigare enligt särskild rutin.

Screening med antigentest av symtomfri personal inom vård- och omsorg

På grund av den stora samhällsspridningen är det viktigt att verksamheter vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning. Förutom de åtgärder som redan är på plats inom vård- och omsorg så rekommenderas att antigentest används som screeningmetod av symtomfri personal inom äldreomsorgen. Detta för att snabbt identifiera personal utan symtom som är smittsamma.

För att öka sannolikheten att identifiera en smittsam person bör screening utföras två gånger per vecka så jämt fördelat över veckan som möjligt. Antigentest tas innan arbetspassets början.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 mars 2023