Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppdaterad vägledning kring smittspårning gäller från 1 november

Publicerad: 2021-11-01 07:18

Rekommendationerna kring smittspårning uppdateras från och med 1 november.

- Smittspårning i kombination med testning och skyddsföreskrifter är ett av de mest effektiva verktygen för att begränsa spridningen av covid-19 och är särskilt viktig i miljöer där risken för smittspridning är högre, till exempel i hushåll, i miljöer med många ovaccinerade och inom vård och omsorg. Precis som tidigare behöver smittspårning ske utan dröjsmål kring alla nya fall av covid-19, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, Region Örebro län. 

Vård- och omsorgsmiljö

I vård- och omsorgsmiljö finns personer som har högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom och där kan smittspridning få stora konsekvenser. Rekommendationerna kring smittspårning och testning är därför mer omfattande i denna miljö, även om den exponerade är vaccinerad. Det innebär att symtomfria nära kontakter till ett bekräftat fall testas precis som tidigare oavsett vaccinationsstatus.

Skillnad för vaccinerade och ovaccinerade

Som tidigare är rekommendationerna kring testning generellt mer omfattande i samband med smittspårning, både av vaccinerade och ovaccinerade. Vaccinerade har dock lägre risk att drabbas av allvarlig sjukdom från covid-19. Smittspårningen skiljer sig därför åt beroende på om den exponerade är vaccinerad eller inte.

I korthet innebär den uppdaterade vägledningen följande förändring:

  • Exponerade kontakter delas in i tre grupper där omfattningen kring åtgärder och testning skiljer sig åt. De tre grupperna är 1) Vård och omsorg (patienter, vårdtagare och personal, 2) Allmänheten (utanför vård och omsorg) samt 3) Barn och elever i skola och fritidsmiljö
  • En vaccinerad hushållskontakt eller nära kontakter (allmänhet samt barn och elever) till en smittad rekommenderas testning direkt om hen får symtom inom 14 dagar från exponering.
  • Ovaccinerade barn/elever utan symtom som identifierats som nära kontakt till en smittad rekommenderas ta ett prov direkt.
  • Symtomfria barn och elever som tar prov, kan som tidigare gå till skolan och nu även delta i fritidsaktiviteter (även i väntan på provsvar).

Mer information

Den regionala smittspårningsrutinen uppdateras också från och med 1 november (Smittskyddsenhetens webbsida).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 oktober 2023