Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Informationsinsats till mödrahälsovården

Publicerad: 2023-11-20 08:48

På vår klinik inkommer ofta frågor från gravida gällande risker i arbetsmiljön. Statistik från vår telefonrådgivning har visat att gravida i många fall hör av sig sent i graviditeten där arbetsgivaren inte är underrättad och ingen riskbedömning genomförts. Därför har en informationsinsats till mödrahälsovården påbörjats, med syfte att den gravida ska få information om vikten av att så tidigt som möjligt meddela sin arbetsgivare om graviditeten.

Joanna Tordell ST-läkare

Joanna Tordell, ST-läkare, är en av dem som arbetar med informationsinsatsen.

Vår förhoppning är att det ska leda till tidigare riskbedömningar och därmed minska risken för negativa hälsoeffekter på fostret och den gravida. Under hösten har information getts till barnmorskor inom mödrahälsovården i Region Örebro län. Planering pågår för att få ut informationen i Region Sörmland, Region Värmland och Region Västmanland

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 november 2023