Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Smittspårningsplikten för covid-19 upphör

Publicerad: 2023-03-15 11:11

Från den 15 mars 2023 upphör smittspårningsplikten för covid -19. Även om smittspårningsplikten tas bort kan det fortfarande vara aktuellt med smittspårning vid större utbrott i vissa miljöer och situationer.

Smittspårning inom hälso- och sjukvård samt omsorg där känsliga patienter/omsorgstagare vistas kan fortfarande övervägas vid behov utifrån individuell bedömning och situation.

Läs mer -  Smittspårning vid covid-19 - Smittskydd Region Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 mars 2023