Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Proppen ur för trombektomi på USÖ

Publicerad: 2021-06-04 15:15

Nu införs trombektomi som en metod att behandla strokepatienter på Universitetssjukhuset i Örebro. Det har tagit tid att komma hit, men nu är det äntligen dags. 7 juni öppnar det nya angiolabbet upp för patienter från vår egen region och redan till hösten är planen att ta emot patienter från angränsande län. Jakob Ström, Hozan Radhi, Fredrik Calais och Alex Szólics och är fyra av de nyckelpersoner som nu får det hela att hända.

Första patienten. Teamet arbetar och i bakgrunden syns patientens röntgenbilder.

Foto: Håkan Risberg

Jakob Ström är läkare på neuro- och rehabmedicinska kliniken och har varit med i de tre arbetsgrupper som tagit fram nya arbetssätt för hela vårdkedjan.

– Syftet med att kunna erbjuda trombektomi i Örebro är att fler människor ska få tillgång till denna fantastiska behandling som dramatiskt kan minska handikapp efter stroke. Vi är glada över att nu kunna ta ansvar för hela det akuta strokeomhändertagandet på USÖ. Planen är att även öppna upp för utomläns-patienter från och med 27 september.

– När verksamheten är helt utbyggd räknar vi med att det kommer att utföras 100-300 trombektomier/år i Örebro, berättar Jakob.  

Stor förändring – från 6 till 24 h

– Vi har också valt att införa en annan stor och viktig förändring parallellt med införandet av trombektomin, säger Jakob. Tidigare har det funnits ett tidsfönster på sex timmar från det att patienten fått symtom tills att det bedöms vara värt att göra trombektomi. 

– Vi kan nu utöka det fönstret till 24 timmar tack vare röntgenmetoden DT-perfusion, som kan visa hur mycket räddningsbar hjärnvävnad som finns kvar. Metoden gör att vi kommer identifiera ytterligare patienter som går att trombektomera, och många fler kommer därför behöva komma inom ramarna för Rädda hjärnan (snabbspår för strokepatienter).

András Katona, Alex Szcolics, Hozan Radhi och Fredrik Calais

Från vänster: András Katona, Alex Szcolics, Hozan Radhi och Fredrik Calais. Foto: Håkan Risberg

En av de första att bli neurointerventionist

Hozan Radhi är neurolog och ingår i gruppen av trombektomister. Han en av de första neurologer i Sverige som håller på att utbilda sig till neurointerventionist. Under 2019-2020 har han varit på Karolinska sjukhuset i Stockholm för att lära sig neurointerventioner av några av Sveriges mest framstående inom området, bland annat Tommy Andersson och Michael Söderman.

Hozan betonar vikten av att ha god dialog med andra neurointerventionscenter i landet. Tillbaka på USÖ har han under det senaste året jobbat med planeringen av det nya labbet. Rutiner, kallelser och checklistor för hur neurointerventionerna ska gå till, är exempel på förberedelser som gjorts. Hozan har även utbildat och föreläst för personalen på NIMA, för läkare i Karlskoga och Lindesberg tillsammans med Alex Szólics.

Hårt arbete har lett oss hit

– PCI har gett bra resultat och inom hjärtsjukvården, och då ligger det nära till hands att  tillämpa samma principer i stroke-behandlingen, men det har tagit många år att komma hit. De flesta patienter får trombolys (propplösande läkemedel) och vissa skickas idag till Stockholm för trombektomi om det hinns med tillräckligt snabbt, berättar Fredrik Calais. 

Fredrik har jobbat med den här frågan i mer än tio år och har besökt många andra sjukhus i Sverige och runt om i världen för att knyta kontakter, och för att söka samarbete med andra sjukhus som redan utför ingreppet.
– Det har varit frustrerande att inte kunna erbjuda detta hos oss när vi ser en så stor vinst för många av de strokedrabbade. En nyckelfråga har varit att hitta rätt personer som kan arbeta med trombektomier. Det behövs först och främst en erfaren neurointerventionist (Alex Szólics) och engagerade neurologer (Jakob Ström, Hozan Radhi).

– I vårt fall kommer även András Katona och jag själv som är PCI kardiologer att ingå i teamet. Trombektomi är en snabb procedur och tar ofta inte mer än 30 minuter, om en patient med stroke passar för ingreppet ger det ökad chans till överlevnad och ökad möjlighet till att bli återställd. Ingreppet kommer att göras i det nybyggda angiolabbet för neurointerventioner som ligger bredvid de övriga angiolabben i L-huset, berättar Fredrik Calais.

Foto: Håkan Risberg

En vit fläck på kartan fylls upp av USÖ

Med tanke på att de övriga universitetssjukhusen i Sverige gör detta ingrepp och vi ligger mittemellan Göteborg, Stockholm, Uppsala och Linköping så fyller vi nu en vit fläck med möjligheten att utföra trombektomier och andra neurointerventioner. Tiden är en avgörande faktor för att man ska kunna rädda så mycket hjärnvävnad som möjligt och därmed ge den drabbade ett fortsatt självständigt liv.

Fredrik själv kommer att fortsätta arbeta gränsöverskridande och hans önskan för framtiden är en stor stab av breda interventionister och helst vill han ha ett interventionscentrum i nybyggda, anpassade lokaler där man hjälper varandra och där vi även kan få hjälpa nästa sjukhus igång med neurointerventioner.

Hozan Radhi och Alex Szólics

Hozan Radhi och Alex Szólics. Foto: Håkan Risberg

Alex är pusselbiten som saknats

Det krävs en erfaren neurointerventionist för att starta upp en ny trombektomiverksamhet på ett sjukhus. Alex Szólics är en just en väldigt erfaren neurointerventionist, med examen från Szeged University och han tog sin PhD 2012.

Alex har sedan dess arbetat på flera olika sjukhus i Ungern och han har haft i uppgift att utveckla strokebehandlingarna i en stor region med 1,3 miljoner invånare. Han var dock ensam interventionist och hade alltid jour, vilket ledde till att han utbildade flera kollegor som var kardiologer, neurokirurger eller radiologer i grunden, medan han själv tog hand om specialfallen som krävde mer erfarenhet.

Under julen 2019 bestämde han och familjen sig för att hitta ett nytt land att flytta till - både för barnens skull och för att hitta nya möjligheter och utveckling i karriären. Alex skickade sitt CV till företag som förmedlar läkarjobb i Skandinavien. Martin Gunnarsson och Peter Rask från USÖ visade snabbt intresse och snart träffades Fredrik Calais och Alex i Ungern och arbetade tillsammans i labbet under några långa hektiska dagar.

På den vägen är det och sedan juli 2020 bor Alex i Örebro med sin familj.
Tillsammans med läkargruppen som består av Hozan Radhi, András Katona och Fredrik Calais, kommer Alex att ansvara för trombektomiverksamheten på USÖ. Tillsammans testar de just nu flera system och utrustning till det nya labbet, bland annat kommer det finnas ett AI-baserat system som vi är en av de första i Sverige att använda.

Trombektomi - så gör vi

Från och med 7 juni kommer neurointerventionsteamet att ha 30 minuters inställelsetid vid ett strokelarm.

  1. Det första som händer är att Alex som trombektomijour kommer att få ett SMS om att en stroke patient är på väg till akutmottagningen för datortomografiundersökning.
  2. Bilder från röntgen kliniken skickas sedan till Alex som i samråd med neurologjouren beslutar hur patienten ska behandlas.
  3. Om det behövs en trombektomi går ett "labb-larm" till de två sjuksköterskor som ingår i teamet. Vid trombektomin deltar också läkare och sköterskor från anestesiologikliniken.
  4. Efter behandling flyttas patienten till intensivvårdsavdelning för kontroll i två timmar innan patienten hamnar på strokeenheten för eftervård.

Hela flödet som planerats av arbetsgrupperna kommer att testas och finjusteras under sommaren innan man öppnar upp för utomlänspatienterna till hösten.

– Trombektomin är bara en av pusselbitarna i behandlingskedjan, minst lika viktigt är att sprida kunskaper om hur man känner igen symptom på stroke och öka medvetandet om att det är viktigt att agera snabbt. Ju effektivare behandlingskedja desto bättre blir resultatet, avslutar Alex.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021