Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arbets- och miljömedicins labbkunder har tyckt till

Publicerad: 2022-03-09 10:02

Laboratoriets kunder fick under december 2021 besvara en kundnöjdhetsenkät. Enkäten bestod av sex frågor gällande förtroende, bemötande, kompetens, tillgänglighet, betydelsen av att vi är ett ackrediterat laboratorium samt om det är lätt att hitta vad man söker på vår hemsida. Enkäten skickades ut till samtliga 340 kunder i vårt kundregister och besvarades av 139. Resultaten är mycket goda och överensstämmer bra med resultaten från en tidigare genomförd enkät 2018.

Lovisa Karlsson på Arbets- och miljömedicins laboratorium

92 procent av kunderna har högt förtroende för vårt arbete. 96 procent anser att de får ett bra bemötande vid kontakt med laboratoriet. 90 procent tycker de får kompetent hjälp i sina frågeställningar. 91 procent tycker det är lätt att hitta vad man söker på vår hemsida. Gällande tillgänglighet svarar 79 procent att det är lätt att få kontakt med laboratoriet och 69 procent av våra kunder tycker det har stor betydelse att vi är ackrediterade.

Vi har fått in många värdefulla kommentarer och eftersom enkäten är anonym vill vi gärna bemöta några av kommentarerna gällande telefontider, kontaktuppgifter och provhantering.

Våra telefontider:

  • Analyslaboratoriets allmänna telefon nås på telefonnummer 019-602 35 87, måndag-fredag 9.00-15.00, lunchstängt 11.30-12.30.
  • Instrumentpoolen nås på telefonnummer 019-602 24 80, måndag-fredag 8.00-12.00.

Kontaktuppgifter till labbets medarbetare

Under mars 2021 införde vi ett laboratoriedatasystem som heter Sample Manager. Systemet underlättar kommunikationen med våra kunder, genom att du får en automatisk orderbekräftelse i samband med din beställning, samt en provmottagningsbekräftelse när vi mottagit dina prover för analys. De analyser som är berörda är damm i luft, oljedimma i luft och metaller i damm. För dessa analyser omfattas allt från beställning av provtagningsmaterial till rapportering och underlag för fakturering av Sample Manager.

Övriga analyser hanteras utanför detta system och där skickas tyvärr inga bekräftelser ut.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 september 2022