Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tidig start av RS-virus säsongen 2021

Publicerad: 2021-10-11 17:12

Årets RS-virus säsong har startat tidigt med många rapporterade fall bland spädbarn. Spridningen av RS-virus har varit låg de senaste två åren vilket gör att immuniteten är låg i befolkningen, särskilt bland de yngre barnen.

Det är viktigt att skydda de yngsta barnen, särskilt spädbarn under sex månader. En RS-virusinfektion brukar börja som en förkylning med snuva, hosta och feber. De yngsta barnen kan däremot bli svårt sjuka med andningssvårigheter och behov av sjukhusvård.

Barn som går i förskola riskerar smittas av RS-virus och sedan ta med smittan hem. Det är därför viktigt att pedagoger och vårdnadshavare i förskolan tar del av information om RS-virus för att skydda de yngsta som riskerar svår sjukdom.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 oktober 2021