Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppdaterad vägledning för smittspårning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning för smittspårning av covid-19. Uppdaterade rutiner för Region Örebro kommer tas fram närmaste tiden och därefter implementeras. Fram till dess gäller nuvarande rutiner.

De huvudsakliga förändringarna gäller;

  • provtagning av asymtomatiska nära kontakter i grundskoleåldern i en smittspårning 
  • ändrade smittspårningsrutiner för vaccinerade
Smittspårning av asymtomatiska nära kontakter i yngre åldrar

Hittills har provtagning av asymtomatiska kontakter i en smittspårning (hushållskontakter och andra nära kontakter) endast rekommenderats för vuxna och ungdomar i gymnasieåldern, nu rekommenderas även provtagning av asymtomatiska nära kontakter i högstadieåldern.

Vägledningen öppnar även upp för provtagning av asymtomatiska kontakter i mellanstadie- och lågstadieåldern i vissa situationer. Smittskydd Örebro tillsammans med Region Örebro arbetar nu med att uppdatera texter och se över provtagningsmöjligheterna och återkommer med besked om när vi rekommenderar provtagning även för denna grupp.

Redan i nuläget rekommenderas alltid provtagning för alla med symtom mer än 24 timmar från förskoleklass och uppåt.

Smittspårning av kontakter som är vaccinerade

I den uppdaterade vägledningen rekommenderas vissa lättnader för personer som är kontakter i en smittspårning om de är vaccinerade mot covid-19 och det gått minst tre veckor från första dosen.

Läs mer

Vägledning för smittspårning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 december 2022

Läs mer om Aktuellt