Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vaccination mot RS-virus

Publicerad: 2023-09-21 13:41

Under 2023 har två nya vaccin mot RS-virus godkänts för personer från 60 år. Vaccination rekommenderas för personer från 75 år och personer från 60 år med vissa bakomliggande sjukdomar.

Ett regionalt beslut om införande är ännu inte taget. Det arbetet innebär en mer långsiktig process som även innefattar upphandling.

Personer från 75 år rekommenderas vaccination mot RS-virus — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 september 2023