Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Josefins forskning bidrar till en bättre miljö i våra förskolor

Publicerad: 2023-09-12 09:45

Kemikalier finns överallt omkring oss och förskolor är inget undantag. Där finns kemiska tillsatsämnen i bland annat byggmaterial, möbler och inredningsprodukter. Många av dessa ämnen har visat sig vara hormonstörande, cancerframkallande, kan försämra fertiliteten samt skada arvsmassan och nervsystemet. I ett nytt projekt kommer Josefin Persson, kemist på Arbets- och miljömedicin, att studera barns kemiska exponering i förskolor, en plats där dagens barn tillbringar en stor del av sin vakna tid.

Josefin Persson, kemist på Arbets- och miljömedicin

 

Kemiska tillsatsämnen används för att ge material olika egenskaper, till exempel flamsäkerhet, stabilitet eller flexibilitet. Problemet är att det oftast saknas en kemisk bindning mellan tillsatsämnet och materialet, vilket leder till att tillsatsämnet läcker ut i materialets omgivning, där det kan påverka människors hälsa. Barn är extra känsliga för dessa kemikalier, eftersom deras kroppar är under utveckling.

Mäter halter av kemikalier i damm

Josefin kommer mäta nivåerna av tillsatsämnena organofosfatestrar, bromerade flamskyddsmedel, klorparaffiner och tungmetaller i inomhusdamm. De uppmätta nivåerna kommer sedan användas för att undersöka exponeringsgraden och för att fastställa potentiella källor som kan påverka den kemiska sammansättningen. Resultaten kommer ge värdefull information om vilka kemikalier som finns i förskolemiljöer samt deras potentiella hälsorisker. I förlängningen är projektets målsättning att minska barns exponering för kemikalier som riskerar att påverka deras hälsa negativt.

Vill du veta mer? Kontakta gärna kemist Josefin Persson!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 oktober 2023