Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fågelinfluensa (H5N1)

Publicerad: 2023-06-21 11:27

Ett pågående utbrott av fågelinfluensa hos skrattmåsar har konstaterats i Kalmar.

Fågelinfluensa (aviär influensa) är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och kan sprida sig till tamfåglar. Sjukdomen kan orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. 

Under april och maj har fågelinfluensa orsakat hög dödlighet hos skrattmåsar i Stockholms län, och nu har även skrattmåskolonier i Kalmar drabbats. Den fågelinfluensavariant som nu cirkulerar är särskilt väl anpassad till måsfåglar, samtidigt som skrattmåsar häckar och lever tätt i kolonier. Det kan finnas risk för spridning till omkringliggande områden, och det är därför viktigt att skydda fjäderfän från smitta.

Risken för smitta till människa bedöms som mycket låg, men kan förekomma. Ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige.

Vid exponering/misstänkt fall hos människa

På smittskydds webbsida finns rekommendationer om handläggning, vårdhygieniska riktlinjer och länkar till smittskyddsblad.

Handläggning misstänkt/konstaterat fall hos människa

Förebyggande åtgärder

I områden med pågående utbrott av fågelinfluensa som eventuellt kan smitta människor bör man undvika kontakt  med sjuka eller döda fåglar.

Du som ändå behöver hantera döda fåglar uppmanas att använda handskar och tvätta händerna efteråt.

För att undvika att dina fåglar blir smittade 

På Jordbruksverkets webbsida finns mer information om hur du undviker att dina fåglar blir smittade Fågelinfluensa - Jordbruksverket

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 juni 2023