Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arbets- och miljömedicin populärt bland läkarstudenter

Publicerad: 2022-05-11 09:48

På Arbets- och miljömedicin handleder vi fortlöpande studenter från Örebro universitet. Framför allt handleder vi studenter från läkarprogrammet som genomför sina självständiga arbeten inom utbildningen.

 

Under vårterminen 2022 har, till exempel, miljömedicinska enheten två studenter som skriver sina arbeten inom området förorenad mark. De undersöker metallhalten i bär och svamp vid nedlagd och pågående gruvverksamhet och om det skulle kunna utgöra en hälsorisk att äta bär och svamp som är plockade i och omkring dessa områden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 september 2022