Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län börjar återigen testa både vaccinerade och ovaccinerade med symtom

Publicerad: 2021-11-17 16:30

Folkhälsomyndighetens rekommendation att återgå till en storskalig testning för covid-19 innebär att länsinvånare i Örebro län från och med den 22 november återigen rekommenderas testa sig vid symtom oavsett om de är vaccinerade eller ej. Rekommendationen gäller alla från förskoleklass och äldre. Även hushållskontakter till en smittad rekommenderas testning oavsett symtom och vaccinationsstatus.

- Det är angeläget att återigen bredda testningen i regionen och provta även vaccinerade med symtom. Vi har tyvärr en ökad smittspridning i länet och det här ger oss bättre möjligheter att följa smittoläget. Främst är det dock viktigt för att kunna bryta smittspridningskedjor i så tidigt skede som möjligt, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Hon understryker samtidigt att det är viktigt att vara hemma vid nytillkomna symtom. Det gäller såväl vaccinerade som icke vaccinerade, men nu ska också alla från förskoleklass och äldre åter ta prov för covid-19 vid symtom oavsett vaccinationsstatus. De som har haft covid-19 det senaste halvåret är undantagna provtagning.

- Vaccin ger ett gott skydd mot svår sjukdom i covid-19. Den som är vaccinerad och ändå insjuknar i covid-19 är i regel också mindre smittsam jämfört med den som inte är vaccinerad. I en situation med ökad smittspridning kan dock även fler vaccinerade drabbas, och därför är det viktigt att återigen testa mer brett, säger Gunlög Rasmussen.

Det finns sedan tidigare en bra kapacitet och organisation kring provtagning för covid-19 inom Region Örebro län. Det är möjligt redan nu för dem som är vaccinerade och får symtom att ta prov.  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 november 2021