Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förhållningsregler till hushållskontakter från den 25 november

Publicerad: 2021-11-25 14:26

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är hushållskontakter till någon som testats positivt för covid-19 ska stanna hemma och testa sig. Det gäller oavsett om man som hushållskontakt har symtom eller ej och oavsett vaccinationsstatus.

Från den 25 november införs regler som innebär att hushållskontakter till en smittad ska stanna hemma och undvika kontakter utanför hushållet i 7 dagar, oavsett vaccinationsstatus. Tidigare har vaccinerade hushållskontakter undantagits från förhållningsregler.

Testning

För hushållskontakter med symtom rekommenderas provtagning direkt. För symtomfria hushållskontakter rekommenderas testning på dag 5 från den smittades (indexfallets) provtagningsdatum.

Åtgärd för att minska smittspridning

Trots en hög vaccinationstäckning ses en ökad smittspridning i Europa vilket också leder till ökad sjukvårdsbelastning. Det är osäkert i nuläget hur utvecklingen kommer vara i Sverige, men för att ta höjd för en liknande situation införs nu förhållningsregler till alla hushållskontakter oavsett vaccinationsstatus.

Rapporter visar att smittspridning sker framförallt inom hushållen, oavsett vaccinationsstatus. Näst efter hushåll har arbetsplatser och skolor varit den plats där flest uppger att de har blivit smittade. Genom att införa förhållningsregler till hushållskontakter kan risken för smittspridning på arbetsplatser och skolor minska.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 november 2021