Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vårdhygieniska riktlinjer om covid-19 har uppdaterats

Publicerad: 2022-11-04 08:31

Vårdhygieniska riktlinjer om covid-19 för mottagning, vårdavdelning samt kommunal vård och omsorg har uppdaterats den 1 november

De viktigaste ändringarna är:

  • Omskrivet avsnitt om smittvägar. Viruset överförs via droppsmitta, aerosolsmitta och kontaktsmitta. Dessa olika smittvägar beskrivs mer utförligt än tidigare. En studie från 2022 har visat att aerosolgenererande procedurer kan ha mindre betydelse för smittspridning än man tidigare trott.
  • För bedömning av hur länge patienten är smittsam hänvisas till tabell i smittskyddsblad. Denna tabell kommer inom kort att uppdateras från Smittskyddsläkarföreningen.
  • Under rubrik "personal" har meningen om att använda långärmat plastförkläde vid risk för stor mängd förorening har tagits bort, eftersom denna rekommendation alltid gäller, oavsett smitta.

Riktlinjer:

Covid-19, misstänkt eller bekräftat fall, vårdhygienisk riktlinje för mottagningar

Covid-19, misstänkt eller bekräftat fall, vårdhygienisk riktlinje för kommunal vård och omsorg

Covid-19, misstänkt eller bekräftat fall, vårdhygienisk riktlinje för vårdavdelning

 

Rekommendationen om source control vid vård och omsorg inom 2 meter kommer att kvarstå tills vidare:

Extra åtgärd - source control för att minska smittspridning av covid-19

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 november 2022