Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kontakt med Vårdhygien vid misstänkt spridning av luftvägsvirus på en enhet

Publicerad: 2023-11-16 15:11

Säsongen för luftvägsvirus är i gång. Vi har de senaste veckorna sett en ökning av covid-19. Vid utbrott av infektioner med luftvägsvirus på en enhet rekommenderas kontakt med Vårdhygien. Det kan bli aktuellt att införa munskydd vid all patientnära vård samt eventuellt andra åtgärder under en begränsad tid, för att stoppa smittspridningen.

Eftersom smitta kan förekomma innan symtomdebut kan munskyddsanvändning i vissa fall vara motiverat för att minska risken för smittspridning. I nuläget finns inte någon generell rekommendation att alla verksamheter ska använda munskydd vid patientnära vård. Detta kan komma att ändras om det epidemiologiska läget förvärras.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 november 2023