Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Illustration: Majsan Sundell

Fysioterapeut/Sjukgymnast och arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

Behov av rollator för att

  • få stöd vid gång

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten promenerar till affär i närområdet.

Patienten förflyttar sig inomhus i skolan.

Rollator kan inte förskrivas enbart för transport av varor.

 

Om det finns behov av rollator både inom- och utomhus förskrivs i första hand ett hjälpmedel för kombinerat bruk.

 

Engångsavgiften, kallad låneavgift på fakturan, innebär inte att patienten äger rollatorn, utan den är fortfarande ett lån från Centrum för hjälpmedel.

 

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om (en eller båda punkterna ska uppfyllas)

  • hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt
  • olika modell av rollator krävs till exempel för säkerhet i olika miljöer.

Förutsatt att båda hjälpmedlen kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

 

Detta är inte skäl för dubbelutrustning

  • nedsmutsning
  • utrustning på arbetsplats
  • utrustning för fritidsboende

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Barnrollatorer har sällan handbroms.

120606 Rollatorer

Did the content help you?

Last updated: Friday, July 22, 2022

Read more about Riktlinjer