Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Dynor.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att


  •  

I kombination med

  • användning av rullstol för förflyttning, längre eller kortare stunder
     

Har förmåga att

  •  till viss del variera sittställning

Behov av tryckfördelande dyna för att

  • få ett bekvämt sittande i rullstol
     

Ska användas (frekvens)

  • i samband med användning av rullstol

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten sitter bekvämt under eftermiddagspromenaden.

Dynorna är avsedda att användas i rullstol.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

Restriktioner vid användning...

Ingen avgift.

 

181006 Sittdynor och underlägg

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer