Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Avancerade kommunikationshjm.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Synpedagog för alternativ telefoni vid Centrum för hjälpmedel

Person med dövblindhet som medför svårigheter att

 • se text och grafik på bildskärm för dator (pc)
   

I kombination med

 • användning av alternativ telefoni

Behov av bildskärm och monitorarm för att

 • läsa och se i aktuell programvara för alternativ telefoni
   

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i månaden
   

Omgivningsfaktorer:

 • fungerande enhet för alternativ telefoni

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten ringer till en vän.

Riktlinjen gäller endast för personer med dövblindhet som ska använda alternativ telefoni. För övriga synhjälpmedel, se Syncentralens sortiment.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

223912 Förstorings program och skärmläsningsprogram

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 7, 2021

Read more about Riktlinjer