Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Fysioterapeut/Sjukgymnast och arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • förflytta sig mellan sittmöbler

Behov av gåstativ för att

  • få stöd vid gång
  • få stöd vid överflyttning

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten förflyttar sig självständigt in i badrummet för att gå på toaletten.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet

  • används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt.

Förutsatt att båda hjälpmedlen kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Ingen avgift

120603 Gåstativ

Did the content help you?

Last updated: Friday, July 22, 2022

Read more about Riktlinjer