Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Avancerade kommunikationshjm.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför betydande svårigheter att

 • styra dator, smartphone eller surfplatta

och/eller

 • med progredierande förlopp som innebär fortlöpande försämring av rörelseförmåga.

Observera att detta är kriterier för styrsätt. Andra kriterier gäller om hjälpmedlet ska förskrivas för kommunikation.

 

Uppfylla kriterierna för styrsätt i kombination med behov av

 • montering på rullstol och/eller golvstativ för att möjliggöra åtkomst till hjälpmedlet.

 • en helhetslösning som ska tillgodose flera behov vilket bidrar till att flera mål uppnås. 

 

Ska användas (frekvens)

 • flera gånger i veckan
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • enklare hjälpmedel eller anpassningar i befintlig teknik
 • lågteknologiskt alternativ
 • pekdon som styrs av hand-, fot- eller huvud/nackrörelser

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Övergripande mål
Patienten hanterar funktioner i datorn på ett enklare sätt än tidigare.

Delmål
Patienten ringer telefonsamtal och/eller skriver sms.
Patienten skriver och skickar mail.
Patienten deltar aktivt i ett digitalt socialt sammanhang.

En kommunikationsenhet med inbyggt styrsätt förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

Avancerade kommunikationsenheter kräver ofta mycket stöd från förskrivare under implementeringen.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • stötta patienten under implementering av hjälpmedlet
 • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

222109 Samtalsapparat

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, July 4, 2023

Read more about Riktlinjer