Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Bild hygienhjälpmedel

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • förflytta sig till och från toalett
  • förflytta sig till och från duschstol
     

Har förmåga att

  • köra den mobila hygienstolen till och från toalett eller duschutrymme

Behov av mobil hygienstol med drivhjul för att

  • utföra toalettbesök självständigt
  • duscha självständigt

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patient utför toalettbesök på egen hand.

Hygienstolen är förhållandevis tung att köra.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

091203 Flyttbara toalettstolar

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 11, 2021

Read more about Riktlinjer