Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Modulära sittsystem.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • sitta

Behov av modulärt sittsystem för att

 • patienten har stort behov av positionering i sittande
 • minska smärta
 • motverka risk för kontrakturer och felställningar
 • minska spasticitet
 • underlätta syresättning
 • underlätta nutrition
   

Ska användas (frekvens)

 • dagligen
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • andra förflyttningshjälpmedel, exempelvis komfortrullstol

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten får minskad spasticitet som möjliggör användande av kommunikationshjälpmedel.

Modulära sittsystem förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

Inför konsultation är det önskvärt att arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast har gjort en gemensam bedömning.

 

Sittsystem och underrede får tillsammans hög vikt vilket gör att rullstolen i sin helhet blir tyngre än andra manuella rullstolar.

 

För att sittsystemet ska fylla sin positioneringsfunktion behöver det vara tajt intill kroppen vilket kan försvåra påklädning, isättning och eventuell viktförändring. Det är viktigt att personal och närstående är medvetna om detta innan ett ärende initieras på Centrum för hjälpmedel.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • utbilda personal och närstående gällande isättning, skötsel och användning
 • regelbunden uppföljning

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov. Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Bälte och sele ska användas enligt instruktion.

180939 Modulära sittsystem

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 27, 2022

Read more about Riktlinjer