Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Bild fjärrstyrda system och larm

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

 

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • använda befintliga system för att styra funktioner i sin bostad

Behov av fjärrstyrt system för att

  • inom bostaden självständigt styra funktioner i en eller flera enheter

Ska användas (frekvens)

  • dagligen

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt: 

  • hjälpmedel på öppna marknaden, exempelvis fjärrkontroller och system för röststyrning av funktioner i
    bostaden

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten byter kanal på sin tv.

Fjärrstyrt system förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.


Vissa enheter, till exempel tv-apparater, kan endast styras av medföljande fjärrkontroll. Då kan inte hjälpmedlet kopplas till den enheten.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att
• göra en första bedömning på vilket vis anhöriglarmet ska aktiveras

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

Kontrollera räckvidd för hjälpmedlet.

241303 Miljöstyrsystem

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 11, 2021

Read more about Riktlinjer