Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

24-04-15 Riktlinje för arbetet med ohälsosamma levnadsvanor
Syftet med riktlinjen är att beskriva och förtydliga vad regional och kommunal hälso- och sjukvård och folktandvård i Örebro län systematiskt bör arbeta med, gällande prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Sidorna är framtagna av Utvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdens verksamhets- och ledningsstöd. Vid frågor, kontakta samordnare kerstin.angergard@regionorebrolan.se