Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Informationsmaterial

På den här sidan hittar du trycksaker med information gällande levnadsvanorna alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak/nikotinbruk för utskrift.

Om du vill skriva ut något av de informationsmaterial som finns är det bäst att först spara ner filen på din dator. Du kan sedan öppna filen i Acrobat och välja att skriva ut som häfte. För dig som är regionanställd kan vissa broschyrer beställas kostnadsfritt via intranätet.

Alkohol

Broschyr

Fysisk aktivitet

Broschy.

Dagbok för fysisk aktivitet

Matvanor

Broschyr matvanor.

Ge maten en chans, bättre balans

Tobak och nikotin

Broschyr tobak och nikotin

Informationsblad om tobaksfri graviditet.

Ladda ner informationsbladet här. 

Informationsblad om tobaksfria barn.

Ladda ner informationsbladet här. 

broschyr

Broschyr.

Övrigt

Informationsmaterial om att förhindra fallolyckor.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, April 16, 2024