Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vaccination

Näst efter rent vatten, är vaccinationer det som mest effektivt förebygger smittsamma sjukdomar och bidrar till folkhälsan i världen.

Riktlinjer och information om vaccinering - Smittskydd

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du samlad information om vaccinationsprogram, rekommendationer, vaccinsäkerhet och övervakning.

Information om vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Privatpersoner hänvisas till 1177.se för rådgivning och hjälp vid sjukdom.  

Förebyggande av infektionsjukdomar och vaccinationsskydd för personal i Örebro län 

Det är arbetsgivarens ansvar att bedöma smittriskerna på arbetsplatsen och att vid behov erbjuda och bekosta nödvändiga medicinska förebyggande åtgärder som till exempel vaccination.

Vaccin bör vid behov erbjudas mot följande sjukdomar:

 • Covid-19 - all personal inom vård och omsorg
 • Difteri - personal med yrkesmässigt ökad risk för exponering på akutmottagning, infektions- och öronklinik, intensiv- och anestesivård och inom primärvård
 • Hepatit B - personal inom vård och omsorg vid yrkesmässig risk för blodexponering
 • Influensa årligen - inför influensasäsong till all personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare
 • Mässling - all personal inom vård och omsorg, även personal som är i vårdmiljön utan att direkt vårda patienter (till exempel servicepersonal, vaktmästare, patienttransport, städ, kassapersonal)
 • Röda hund - kvinnor i fertil ålder med patientnära arbete. Personal inom mödrahälsovård
 • Vattkoppor - Personal som saknar immunitet mot vattkoppor och som arbetar:
  • inom mödrahälsovård, förlossning eller neonatalvård,
   eller
  • i verksamhet med vård av patienter med nedsatt immunförsvar

Vaccinationsbehovet bör inventeras vid nyanställning, men kan även behöva ses över hos redan anställda.

Kostnaden för förebyggande vaccin betalas av den anställdes arbetsplats. Alla vaccin skall ordineras av läkare eller vaccinationsbehörig sjuksköterska.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, December 19, 2023