Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Sårbehandling

Ett sår är en belastning och påverkar människors vardag, oavsett om såret är akut efter ett olycksfall eller efter en operation, alternativt svårläkande som vid bensår, fotsår hos personer med diabetes eller vid trycksår eller maligna tumörsår.

Såret ska inte ses isolerat utan måste ses i ett sammanhang; person – sår – omgivning. Att behandla sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer.

Definition av sår

Vulnus, primärläkande sår, till exempel operationssår och vissa traumatiska sår, till exempel skärsår, är sår utan vävnadsdefekt. Sårkanterna läggs emot varandra och sutureras.

Ulcus, sekundärläkande sår, till exempel bensår och trycksår, är vävnadsdefekter som måste utfyllas för att såret ska kunna läka.

    

Tomas Vikerfors, infektionsläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Marie Sewerin, sjuksköterska och produktspecialist sår, Mölnlycke

Anna Swift Johannisson, Jämställhetstrateg, Region Örebro län,

Gunnel Karlsson och Karin Gustafsson, leg. arbetsterapeuter, USÖ

Håkan Gustafsson, sårsjuksköterska, S2Medical

Emilia Löfström,ARJO

Del 1

Infektioner relaterade till sår(film)

Martin Sundqvist, specialistläkare, Mikrobiologen, USÖ

Del 2

Infektioner relaterade till sår (film)

Tomas Vikerfors, specialistläkare, infektionskliniken, USÖ

Del 3

Smittförebyggande arbetssätt (film)

Annethe Thegel, hygiensjuksköterska, Vårdhygien USÖ 

 

Sårutbildning -del 2

Sår och kost – hur gör man i praktiken? - Föreläsare Mikael Karlsson, leg. dietist, PhD

Trycksår, trycksårsprevention och madrasser

Sårutbildning 1 Februari kl. 13.00 .

Patientsäkerhet Maria Cotell Hälsoekonomi Tomas Vikerfors

Undertrycksbehandling av sår, Ann-Marie Fagerdahl. Tumörsår, ovanliga sår samt IAD , Helena Pellrud

"Kvalitetsregister” Jan Rosengren

(o)Jämställdhet i vården - Anna Swift Johannison

Del 1. Professor Dimitri Beeckman om ”Skin tears” och del 2. Sjuksköt. Lena Forsgren och sjuksköt. Bambina B Johansson om sårsmärta.

Del 1. Professor Dimitri Beeckman om ”Skin tears” och del 2. Sjuksköt. Lena Forsgren och sjuksköt. Bambina B Johansson om sårsmärta.

Lena Blomgren, kärlkirurg, information om Venöst centrum.

Anette Thegel, leg.sjuksköterska, Vårdhygien Universitetssjukhuset Örebro, Reerion Örebro län.

Film: Del 2 - Vårdrutiner och hygien i samband med sår.

Carlos Martin de los Santoz Diaz, podiater, Medicinkliniken, Universitetssjukhuset, Rergion Örebro län.

Film: Del 3 - Diabetessår och diabetesfötter

Film: De fysiologiska grunderna för sårläkning - 15 minuter

I modulen ingå:

  • De fyra faserna i sårläkning
  • Varför det är svårt att få ett sår ur den inflammatoriska fasen
  • Vikten av angiogenesis.

 

Contacts

Pia Backteman

Ordförande i kompetensgrupp Sår

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 24, 2024