Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Barn och unga som närstående

På den här sidan hittar du som vårdgivare information och material om hur en kan bemöta barn och unga som är närstående till en person som drabbats av en sjukdom eller olycka.

barn-och-unga.jpg

När en närstående blir sjuk eller är med om en olycka påverkas hela familjen, både känslomässigt och rent praktiskt. Barn klarar av mycket och kan oftast acceptera situationen som den är. Men om vi låter barnen vara delaktiga i det som sker redan från första början och under den period som en närstående är sjuk kan vi underlätta och hjälpa dem hantera situationen vidare.

Informationsmaterial

Här hittar du broschyrer och länkar som du kan dela ut när du möter barn och unga som är närstående till någon som drabbats av en sjukdom eller olycka. Det finns också broschyrer som är riktade till vuxna som möter barn och unga närstående.

Informationsbroschyrer 

Contacts

Johanna Joneklav

kurator

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 19, 2024